Davet

Değerli Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Öğrencileri,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu, alanımız uzmanlık öğrencilerinin günlük dermatoloji pratiğinde çok sık kullanılan beceri uygulamalarındaki yetkinliklerini pekiştirmek amacıyla, ikinci kez, “Dermatoloji Beceri Okulu” düzenlemeye karar vermiştir. İkinci Dermatoloji Beceri Okulu’nun, 25-26 Mart tarihlerinde Ankara’da, Hacettepe Tıp Fakültesinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Okulda, web sayfasında yer alan bilimsel program kapsamında aşağıdaki temel beceri hedeflerinin kazandırılması/geliştirilmesi planlanmaktadır;
  1. Eksizyonel biyopsi ve oluşan defektin primer onarımı
  2. Temel dermatopatoloji
  3. Günlük pratikte dermoskopi
  4. Estetik amaçlı botulinum toksin uygulamaları
  5. Dermatolojik tanıda sitoloji
  6. Tırnak batması tedavisinde kimyasal matriksektomi
  7. Lazer uygulamaları; lezyona özel tedavi parametrelerinin belirlenmesi, cihaza yüklenmesi ve uygulama

Bunlara ek olarak, gönüllü katılımcıların, seçmeli olarak katılabilecekleri, iki atölye oluşturulmuştur;

  1. Cerrahi defektlerin flep ve greft ile onarımı
  2. Mohs Cerrahisi

Bu okul kapsamında, dermatolojik girişimsel beceriler, eğiticiler eşliğinde, 6 kişilik gruplar halinde, bizzat katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir. Eksizyonel biyopsi & oluşan defektin primer onarımı, tırnak batması tedavisinde kimyasal matriksektomi  ve cerrahi defektlerin flep ve greft ile onarımı atölyeleri kadavra üzerinde uygulama şeklinde gerçekleşecektir. Estetik amaçlı botulinum toksin uygulamalarında ise, katılımcılar, gönüllüler üzerinde uygulama yapacaktır. Eğitimin küçük gruplar halinde gerçekleştirilecek olması dolayısıyla katılımcı sayısı sınırlı olacaktır.

Verimli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için, okul öncesinde katılımcılara, ağırlıklı olarak görsel olmak üzere, eğitim materyeli (video, derleme) gönderilecektir. Katılımcıların bu materyelin tamamını okumuş/izlemiş olmaları ve kursa hazır bulunmaları beklenmektedir.  

Komisyonumuz hedef kitleyi, 1 Mart 2017 tarihi itibarıyla tıpta uzmanlık eğitiminin ikinci yılını doldurmuş ve 3. yılını tamamlamamış asistanlar olarak belirlemiştir. Herhangi bir gerekçe ile uzun bir izin kullanmış ve ihtisas süresi değişmiş olanlar da halen ihtisaslarının 3. yılında olduklarını kanıtlayan belgelerle (başlangıç tarihine ek olarak kullandıkları iznin belgelerini de ekleyerek) başvurabilirler. Başvuru koşullarını sağlayanlar arasından, başvuru sırasına göre “ilk başvuran” 30 uzmanlık öğrencisi okulda yer almaya hak kazanacaktır.

Kursun finansmanı Türk Dermatoloji Derneği tarafından gerçekleştirilecek ve bu kapsamda, uzmanlık öğrencileri katılım bedeli ödemeyecektir. Ulaşım ve konaklama giderleri ise katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların bu okuldan  yararlanabilmesi için Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmaları koşulu aranacaktır.

Girişimsel Beceri Okuluna katılmak isteyen uzmanlık öğrencileri, görev yaptıkları kurum, göreve başladıkları tarih ve anabilim dalı başkanı-eğitim sorumlusunun onay belgelerini aşağıda belirtilen e-posta adresine göndererek başvurabilirler. Girişimsel Beceri Okulu’na başvurular “20 Şubat 2017” tarihinde başlayacak ve 1 Mart 2017 tarihinde sona erecektir.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu